วันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ในทุกๆ ปีหน่วยงานราชการจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปทรงม้าอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านรายละเอียด »

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาพร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่ในเขตตำบลดงลาน ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

อ่านรายละเอียด »

นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย กองทุนการคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 22-23 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียด »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านรายละเอียด »

โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานในพิธี โครงการวัดและวิทยาเขตร้อยเอ็ด 5 ส ( Bic Cleaning Day ) ครั้งที่1 พร้อมด้วยนางปราณี อศรานุวัฒน์ นางดาวรุ่ง ผ่องศาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายอนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายคมวิทย์ บุญวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายณัสม์ธนจักร จัตวาภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดและวัดศรีทองไพบูลย์วราราม

อ่านรายละเอียด »

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน นายคมวิทย์ บุญวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วยเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เจ้าภาพจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

อ่านรายละเอียด »

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานเปิดโครงการเด็กอำเภอเมือง ดี เก่ง มีสุข (Smart kids) 2565 “สูงดีสมส่วน พัตนาการสมวัย ฟันขาวสะอาดใส ปลอดโรค ปลอดภัย ไอคิวดี”

อ่านรายละเอียด »