หอโหวด หรือ หอชมเมือง (รูปทรงโหวด) ROIET TOWER ร้อยเอ็ด

หอโหวด หรือ หอชมเมือง (รูปทรงโหวด) ROIET TOWER ร้อยเอ็ด

หอโหด หรือ หอชมเมือง (รูปทรงโหวด) ROIET TOWER ร้อยเอ็ด #หอโหวด หรือ #หอชมเมือง (รูปทรงโหวด) #ROIET TOWER #ร้อยเอ็ด หอชมเมือง (รูปทรงโหวด) ROIET TOWER หรือ หอโหวด 101

บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย

เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด บนพื้นที่ 120 ไร่ เกาะกลางเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน - คู่เมืองร้อยเอ็ด ภายในมีพระพุทธโธดม อนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก) อนุสาวรีย์สมเด็จย่า และอุทยานการเรียนรู้ทางธรรมชาติในบึงพลาญชัยมีปลานานาพันธุ์ และน้ำพุดนตรีแห่งเดียวในภาคอีสานที่สวยงามอลังการ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตระหง่านบนเขาในเทือกเขาภูพาน บนพื้นที่ 101 ไร่ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่อลังการและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หลวงปู่ศรีมหาวิโรได้ดำริสร้างขึ้น เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ องค์เจดีย์แบ่งเป็น 6 ชั้น แต่ละชั้นได้ตกแต่งลวดลายที่วิจิตร ของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่าผสมผสานเป็นศิลปะร่วมสมัยที่หาดูได้ยาก

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด แห่งแรก ของภาคอีสาน อำเภอธวัชบุรี

แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต แห่งเดียวในภาคอีสาน ชมท้องฟ้าจำลอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ที่มีความทันสมัย มีนวัตกรรมใหม่ให้ได้ชมเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ได้มาตรฐานของประเทศ และภายในห้องโถงจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิโลก จัดแสดงนิทรรศการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ นิทรรศการของพ่อหลวงที่ทรงพระราชทานให้กับชาวนา แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาในจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

กู่กาสิงห์ เส้นทางขอมรุ่งเรืองในอดีต 800 ปี อำเภอเกษตรวิสัย

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย เป็นปราสาท 3 หลัง ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้ ปราสาทประธานตั้งตรงกลางและใหญ่กว่า 2 หลัง ปราสาทและอาคารล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแรงสี่เหลี่ยมที่มี โคปุระ (ซุ้มประตู) ทั้ง 4 ด้าน ประตูเข้าได้จริงเฉพาะด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก นอกเขตกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบ พบร่องรอยการใช้เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบาปวน สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16

อุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของภาคอีสาน

อุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของภาคอีสาน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด หรืออุโมงค์ ปลาแห่งแรกของภาคอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่หาดู ได้ยาก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์นิทรรศการเทียนพรรษาของจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแสดงให้ชมอีกด้วย