อบต.ดงลาน ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ผมปลูกบ้านใหม่บ้านเหล่าสมบูรณ์มีความประสงค์ขอถังขยะครับ

อบต.ดงลาน ทีมงาน replied 2 เดือน ago

อบต.ดงลานขอตอบครับ สามารถขอถังขยะได้ที่สำนักปลัด งานสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043624137,043624142