เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรื้อท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตประปา ขนาด ๖ นิ้ว บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »