เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ช่วง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางถนน คสล. บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียด »

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

อ่านรายละเอียด »