ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-62413-7, 043-62414-2
อีเมล์ : dongran101@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.donglan101.go.th