📒 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

📒 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล

นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โทรศัพท์ :089-3559465

 

 
ดูจำนวนทั้งหมด...

📸 ผลงานและกิจกรรมล่าสุด

 

📣 ข่าวสารล่าสุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 
การเปิดเผย ITA
 
e-service
 
กระดานถาม-ตอบ
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
สายตรงผู้บริหาร
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
หนังสือราชการ สถ.
 
เบี้ยยังชีพ