วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานพร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบถังขยะให้ผู้นำ บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด