เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

คำสำคัญ: ,