เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มอบนโยบายในการบริหารงานต่อ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

 

 

 

คำสำคัญ: , ,