เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะ ได้มอบของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านสันติสุข ม.1 และบ้านเหล่าใหญ่ ม.2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

คำสำคัญ: , , ,