วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิชาการสุขาภิบาล ได้มอบของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านเหล่าใหญ่ ม.2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

คำสำคัญ: , , , ,