Home / Tag Archives: สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

Tag Archives: สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

เดือนสี่-บุญผะเหวด

ประเพณีงานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นบุญประเพณีที่มีการเทศน์มหาชาติเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะจังหวัดได้กำหนดให้เป็ …

อ่านเพิ่มเติม...

เดือนเเปด-บุญเข้าพรรษา

เดือนเเปด-บุญเข้าพรรษา

ฮีตหนึ่งนั้นพอเถิงเดือนแปด ได้ล้ำล่วงมาถึง ฝูงหมู่สังโฆคุณ เข้าวัสสาจำจ้อย ทำตามฮอยของพระเจ้าโคดมทำก …

อ่านเพิ่มเติม...

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประช …

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (PRAMAHAJEDEECHAIYAMONGKOL)

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัด …

อ่านเพิ่มเติม...