Home / Tag Archives: พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

Tag Archives: พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (PRAMAHAJEDEECHAIYAMONGKOL)

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัด …

อ่านเพิ่มเติม...