Home / Tag Archives: ประเพณีงานบุญผะเหวด

Tag Archives: ประเพณีงานบุญผะเหวด

เดือนสี่-บุญผะเหวด

ประเพณีงานบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นบุญประเพณีที่มีการเทศน์มหาชาติเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะจังหวัดได้กำหนดให้เป็ …

อ่านเพิ่มเติม...