Daily Archives: 10 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อทางระบายน้ำ บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...