Daily Archives: 2 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านอ้น หมู่ที่ 3 บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 และบ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...