Home / 2021 / กุมภาพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อทางระบายน้ำ บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันใหญ่ ทะเบียน 81-6736 รอ ครุภัณฑ์เลขที่ 005 49 0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านอ้น หมู่ที่ 3 บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 และบ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...