Home / 2021 / มกราคม

Monthly Archives: มกราคม 2021

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านอ้น หมู่ที่ ๓ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อ ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานนีฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง จัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โครงการอบรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...