ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน กค 5142 ร้อยเอ็ด ครุภัณฑ์เลขที่ 011 50 0001 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13- บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 7,872 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียน 328 คนๆละ 24 กล่อง ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม... »

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

อ่านเพิ่มเติม... »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม... »

สถิติผู้เข้าใช้บริการช้อมูลข่าวสาร 2564

อ่านเพิ่มเติม... »

โครงสร้างองค์กร อบต ดงลาน

อ่านเพิ่มเติม... »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2564

อ่านเพิ่มเติม... »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านเพิ่มเติม... »
Back to top button