ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

อ่านเพิ่มเติม... »

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

อ่านเพิ่มเติม... »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563)

อ่านเพิ่มเติม... »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม... »

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี พ.ศ.2561-2565

อ่านเพิ่มเติม... »

แผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม... »

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม... »

แบบฟอร์มการร้องเรียน-ร้องทุกข์

อ่านเพิ่มเติม... »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม... »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน กค 5142 ร้อยเอ็ด ครุภัณฑ์เลขที่ 011 50 0001 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม... »
Back to top button