Home / แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประช …

อ่านเพิ่มเติม...

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (PRAMAHAJEDEECHAIYAMONGKOL)

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัด …

อ่านเพิ่มเติม...