Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประชาคม ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการกำจัดขยะในพื้นที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13

ประชาคม ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการกำจัดขยะในพื้นที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๓

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ …

อ่านเพิ่มเติม...