ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง บ้านหนองจิกหมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลาง เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 305,000.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button