ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับ บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับ บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณจัดสรร : 53,000.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button