Home / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8

รายงานสรุปประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวทางเเอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบประมาณจัดสรร : 502,200.-บาท

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

DONGLAN CHECK ALSO

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อทางระบายน้ำ บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง