ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button