ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 3,135 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 285 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button