ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 3,069 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 279 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button