ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางเทคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพัง และรื้อวัชพืชรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 และบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button