Home / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DONGLAN CHECK ALSO

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และบ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง