Home / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DONGLAN CHECK ALSO

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง