ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button