ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ 12-บ้านหนองไหญ่ ตำบลดงลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button